Šeimos ginčams spręsti – privalomoji mediacija

Nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigalios LR Mediacijos įstatymo normos, apribosiančios asmens galimybę kreiptis tiesiogiai į teismą dėl šeimos ginčų nagrinėjimo ginčo teisena. Tai reiškia, jog asmenys, siekiantys kreiptis į teismą su ieškiniu dėl vienokio ar kitokio šeimos ginčo reikalavimo, prieš tai ginčo klausimu privalės inicijuoti mediacijos procesą. Kartu su ieškiniu nepateikus atitinkamo įrodymo, […]

Kaip asmeninis turtas skyrybų byloje gali tapti bendru dalintinu turtu

Viena iš šeimos konfliktų rūšių kyla dėl iš anksto neaptarto asmeninio turto pagerinimo atvejų. Pvz. iki santuokos sudarymo turėjote namą/butą arba įmonę ir šį turtą pagrįstai laikėte savo asmenine nuosavybe. Tačiau sudarėte santuoką (arba gyvenote nesusituokę) ir laikui bėgant iš bendrų uždirbamų piniginių lėšų ėmėte gerinti savo asmeninio turto vertę – pvz., namą/butą po truputį […]

Ar būtina „įforminti“ savo skyrybas?

Kartais faktiškai išsiskyrę sutuoktiniai daugybę metų delsia kreiptis į teismą dėl formalaus savo santuokos nutraukimo. Būna ir taip, jog formaliai neišsiskyrę buvę sutuoktiniai ima kurti naujas neformalias šeimas, perka registruotiną turtą ir pan. Tenka sutikti, jog įstatymai nenumato pareigos forminti savo skyrybų ar nenustato jokios teisinės atsakomybės (bausmės, baudos ar kt.) sutuoktiniams už tai, kad […]

Ar galima reikalauti ataskaitos už vaikui mokamų alimentų panaudojimą?

Ar alimentus mokantis tėvas turi teisę reikalauti detalios ataskaitos apie alimentų panaudojimą iš kito tėvo, su kuriuo gyvena vaikas? Visų pirma, pagal įstatymą yra laikoma, jog vaiko išlaikymą teikia (alimentus moka) abu tėvai. Dargi, teismų praktikoje yra pripažinta, jog realiai vaiko išlaikymui daugiau išteklių tenka skirti tam tėvui, su kuriuo gyvena vaikas, net jei išlaikymas […]

Kas nutinka neįtraukus kreditoriaus į savo skyrybų bylą

Ar būtina pranešti visiems kreditoriams apie savo skyrybas? Taip. Tačiau nepaisant įstatymų reikalavimo, kartais sutuoktiniai nepraneša kreditoriui (-ams) apie pradėtą savo santuokos nutraukimo bylą. Taip nutikus, kreditorius lieka neinformuotas apie savo skolininko (-ų) turtinės padėties pakitimus, kuriuos sukelia santuokos nutraukimo byla. Taip pat, neįtrauktas į procesą kreditorius negauna galimybės įtakoti šio proceso – išreikšti savo […]

Vaiko bendravimo tvarkos nustatymas su atskirai gyvenančiu tėvu

Nėra bendrų taisyklių ar teismų praktikos, kokia turėtų būti nustatoma vaiko bendravimo su atskirai gyvenančiu tėvu tvarka. Paprastai ginčo šalys pačios išreiškia gan konkrečią nuomonę dėl tokios tvarkos nustatymo, mat ji labai priklauso nuo kiekvieno iš tėvų poreikių, gyvenimo vietos ir  būdo. Todėl teismas, išklausęs abiejų tėvų nuomonę, taip pat Vaiko teisių apsaugos institucijos rekomendaciją, […]

Vaiko gyvenamosios vietos nustatymas su vienu iš tėvų

Nutraukus santuoką, nutrūksta ir bendras sutuoktinių šeimyninis gyvenimas, jie pradeda gyventi skyriumi. Todėl įstatymas numato, jog nutraukus šalių santuoką, kiekvieno iš vaikų gyvenamoji vieta turi būti nustatyta su kuriuo nors iš tėvų. Su kuriuo? Vėlgi, priklauso nuo vaiko interesų ir tėvų galimybių. Tėvams ginčijantis, su kuriuo iš jų turėtų būti nustatyta vaikų gyvenamoji vieta, teismas […]

Kokio dydžio išlaikymą vaikui teismas gali priteisti?

Yra keletas esminių kriterijų, į kuriuos visuomet atsižvelgia teismas, priteisdamas vaiko išlaikymo dydį iškilus sutuoktinių ginčui: Nepilnamečių vaikų poreikiai. Įstatymai ir tarptautinės sutartys numato, jog svarstant klausimą dėl vaiko išlaikymo priteisimo, prioritetiniais laikytini nepilnamečio vaiko poreikiai. Vadinasi vaiko poreikiai teismui bus svarbesni už tėvų interesus ar norą skirti konkrečią pinigų sumą savo vaikų išlaikymui. Todėl […]

Vedybinė, povedybinė sutartis: privalumai ir trūkumai

Kalbant techniškai, vedybine ir povedybine sutartimi galima nesunkiai išspręsti aibę „skausmingų“ klausimų, kuriuos tenka spręsti kiekvienoje santuokos nutraukimo byloje. Žiūrint iš moralinės pusės, vedybinę sutartį galima vertinti labai įvairiai. Iš praktinės pusės galiu drąsiai teigti, jog tai yra labai praktiška, ekonomiška ir efektyvi priemonė sudėtingiems sutuoktinių turtiniams klausimams išspręsti. Nes iš anksto, nesant jokio ginčo […]

Ar galima nutraukti bažnytinę santuoką?

Nei bendru sutarimu, nei ginčo teisena nenutrauksite bažnytinės santuokos. Esant įregistruotai bažnytinei santuokai, Lietuvos teismai nagrinėdami santuokos nutraukimo bylą panaikina tik įrašą Civilinės metrikacijos įstaigoje apie sudarytą santuoką, tačiau santuokos – kadangi ji yra bažnytinė – nenutraukinėja. Siekdami nutraukti bažnyčioje įregistruotą santuoką turite kreiptis į Kanonų (bažnytinės) teisės specialistus. Tačiau bažnytinės santuokos sudarymo faktas neturi […]