Ar būtina „įforminti“ savo skyrybas?

Kartais faktiškai išsiskyrę sutuoktiniai daugybę metų delsia kreiptis į teismą dėl formalaus savo santuokos nutraukimo. Būna ir taip, jog formaliai neišsiskyrę buvę sutuoktiniai ima kurti naujas neformalias šeimas, perka registruotiną turtą ir pan. Tenka sutikti, jog įstatymai nenumato pareigos forminti savo skyrybų ar nenustato jokios teisinės atsakomybės (bausmės, baudos ar kt.) sutuoktiniams už tai, kad faktiškai išsiskyrę šie nesiėmė teisinių veiksmų savo santuokos nutraukimui įregistruoti. Tačiau už tokį neveikimą „nubausti“ gali pats buvęs sutuoktinis ar kiti suinteresuoti asmenys. Todėl verta žinoti tokio neveikimo rizikas.

Pagrindinė ir, spėju, dažniausiai pasitaikanti rizikingų situacijų rūšis yra registruotino turto įsigijimas. Pvz. buvę sutuoktiniai gyvendami savo atskirus gyvenimus po skyrybų, ima pirktis turtą: butus, automobilius. Nepaisant to, jog vis dar yra formaliai susituokę, jie be jokių kliūčių registruoja naujai įgytą turtą savo vardu ir laimingai gyvena. Tačiau tokių veiksmų rizika yra ta, jog bet kuris iš formalių sutuoktinių bet kuriuo metu, net ir po dešimties ar dvidešimties metų – iki pat formalių skyrybų – gali kreiptis į teismą su ieškiniu dėl santuokos nutraukimo ir pareikalauti pusės (ar net daugiau kaip pusės) tariamai bendro turto (santaupų, registruotino turto), įgyto pradėjus buvusiems sutuoktiniams gyventi atskirai. Tokią bylą laimėti nebūtų paprasta, tačiau įmanoma.     

Antroji rūšis rizikingų atvejų – naujos formalios santuokos sudarymas. Pvz. kuris nors iš buvusių sutuoktinių praėjus daugeliui metų sudaro antrąją formalią santuoką, pirmosios tinkamai formaliai nenutraukęs. Šiuo atveju rizika kiltų turtui, įgytam antrosios santuokos metu. Mat bet kuris suinteresuotas asmuo antrosios santuokos metu galės kreiptis į teismą ir reikalauti šią santuoką pripažinti negaliojančia. Esant tinkamai nenutrauktai pirmajai santuokai, toks ieškinys teisme bus lengvai patenkintas ir antroji santuoka pripažinta negaliojanti. Taip nutikus nesąžiningam sutuoktiniui kiltų aibė neigiamų pasekmių, įtvirtintų įstatymuose ir teismų praktikoje (pareiga grąžinti iš sąžiningo sutuoktinio dovanų gautą turtą, teisės į išlaikymą netekimas, bendrosios jungtinės nuosavybės panaikinimas ir kt.).

Iš esmės tokios bylos nėra itin dažnos, tačiau joms prasidėjus – būna itin sudėtingos. Todėl faktiškai išsiskyrus ir emociškai susitaikius su savo buvusiu sutuoktiniu, patariu ilgai nedelsti ir kreiptis į teismą dėl savo santuokos nutraukimo.  

P.S. Net jeigu Jūsų buvęs sutuoktinis yra dingęs be Jūsų žinios ar visiškai atsisako bendrauti skyrybų tema, Jūs galite nesudėtingai nutraukti savo santuoką kreipdamiesi į teismą. Tam nėra būtina kito sutuoktinio valia ar pritarimas.


Turite klausimų? Užduokite juos ČIA