Kaip asmeninis turtas skyrybų byloje gali tapti bendru dalintinu turtu

Viena iš šeimos konfliktų rūšių kyla dėl iš anksto neaptarto asmeninio turto pagerinimo atvejų. Pvz. iki santuokos sudarymo turėjote namą/butą arba įmonę ir šį turtą pagrįstai laikėte savo asmenine nuosavybe. Tačiau sudarėte santuoką (arba gyvenote nesusituokę) ir laikui bėgant iš bendrų uždirbamų piniginių lėšų ėmėte gerinti savo asmeninio turto vertę – pvz., namą/butą po truputį rekonstravote, o įmonės įstatinį kapitalą didinote, investavote į jos veiklą. Minėtas turtas vis dar formaliai priklauso jums asmeniškai, nes buvo įgytas iki santuokos sudarymo. Tačiau dėl panaudotų bendrų lėšų ir bendro darbo turto pagerinimui, skyrybų atveju kitas sutuoktinis (ar partneris) pagrįstai turės teisę reikalauti:

a) šį turtą pripažinti bendrąja nuosavybe
Įstatymas tiesiogiai numato tokį atvejį, kuomet asmeninis turtas, kurio vertė buvo pagerinta bendromis lėšomis, gali būti pripažintas bendrąja nuosavybe. Skyrybų (ar kt. byloje) esant atitinkamam sutuoktinio (ar partnerio) reikalavimui, teismas imasi nustatinėti atliktų pagerinimų mąstą ir esmę. Jei nustatoma, jog turtui atlikti pagerinimai buvo esminiai (t. y. ženklūs, padidinantys jo vertę didele dalimi ar investuojant sąlyginai daug lėšų), tuomet teismas tikėtinai pakeis tokio turto statusą iš asmeninės nuosavybės į bendrąją jungtinę (sutuoktinių) nuosavybę. O tai reiškia, jog toks turtas skyrybų byloje (o nesusituokus – byloje dėl nuosavybės) taps dalintinu turtu.

b) bent kompensacijos už turto vertės pagerinimą
Jeigu minėtoje byloje teismas visgi nepripažintų atliktų pagerinimų esminiais, reikalaujantis sutuoktinis (ar partneris) galėtų pagrįstai pareikalauti bent kompensacijos, atitinkančios pusę atliktų turto pagerinimų vertės (ar turto vertės pokyčio, įvykusio dėl pagerinimų).     

Taigi įstatymas ir teismų praktika griežtai saugo abiejų sutuoktinių (ar partnerių) turtinius interesus ir nepalieka spragos nepagrįstai praturtėti tik vienam iš sutuoktinių (ar partnerių), panaudojusių bendras lėšas. Tiesa tokios bylos būna sudėtingos dėl įrodinėjimo naštos, tenkančios reikalavimą reiškiančiam sutuoktiniui. Tačiau teismų praktikoje pripažįstamos skirtingos įrodinėjimo priemonės, leidžiančios pasirinkti priimtiną įrodinėjimo būdą, atitinkantį faktinę situaciją. Todėl šis būdas – nors ir sudėtingas bei konfliktiškas – tačiau realiai galimas užtikrinti savo turtinių interesų apsaugą.

Siekiant išvengti galimo ginčo, siūlau imtis paprastų, pigių ir efektyvių prevencinių priemonių:

a) asmeninio turto gerinimui (santuokos ar partnerystės metu) naudoti išimtinai asmeninį turtą, išsaugant visus tokio turto panaudojimo įrodymus;

b) prieš pradedant asmeninio turto pagerinimus, aptarti juos atskiroje vedybinėje ar jungtinės veiklos sutartyje.


Turite klausimų? Užduokite juos ČIA