Ar galima reikalauti ataskaitos už vaikui mokamų alimentų panaudojimą?

Ar alimentus mokantis tėvas turi teisę reikalauti detalios ataskaitos apie alimentų panaudojimą iš kito tėvo, su kuriuo gyvena vaikas?

Visų pirma, pagal įstatymą yra laikoma, jog vaiko išlaikymą teikia (alimentus moka) abu tėvai. Dargi, teismų praktikoje yra pripažinta, jog realiai vaiko išlaikymui daugiau išteklių tenka skirti tam tėvui, su kuriuo gyvena vaikas, net jei išlaikymas priteistas iš abiejų tėvų po lygiai. Todėl, pagal įstatymą, nedera preziumuoti ar sakyti, jog išlaikymą teikia tik vienas tėvas, kuris gyvena atskirai. Ir atvirkščiai, norint taip teigti, pirma įrodymais reiktų paneigti, jog vaikui išlaikymo neteikia tas tėvas, su kuriuo vaikas gyvena.

Lygiai tas pats principas galioja ir su pareiga teikti ataskaitas. Pagal įstatymą nėra privaloma teikti jokių ataskaitų apie vaiko išlaikymui skirtų lėšų panaudojimą. Mat laikoma, jog teismas, nagrinėdamas bylą dėl vaiko gyvenamosios vietos, priskyrė vaiko gyvenamąją vietą su tuo iš tėvų, kuris tikrai ir tinkamai vaiku rūpinsis. 

Žinoma, atskirai gyvenantis tėvas, pagrįstai abejojantis dėl savo vaikui teikiamo išlaikymo kokybės, turi teisę kreiptis į teismą ir reikalauti, jog teismas atskiru sprendimu nustatytų privalomą pareigą su vaiku gyvenančiam tėvui teikti minėtas ataskaitas. Tačiau, kad toks reikalavimas būtų tenkinamas, jis turėtų būti pagrįstas realiais įrodymais, jog vaikas nėra tinkamai aprūpinamas ir prižiūrimas (su juo gyvenančio tėvo), dėl ko, neva, yra būtina nustatyti privalomas ataskaitas apie išlaikymui skirtų lėšų panaudojimą vaikui.

Kitu atveju, neturint minėtų įrodymų, mažai tikėtina, jog teismas nustatys privalomas išlaikymo (alimentų) panaudojimo ataskaitas.

Nepaisant to, kad įstatyme nėra numatytas privalomas vaiko tėvų tarpusavio bendradarbiavimas, patartina nenustoti ieškoti galimybių tai daryti ir esant progai – keistis informacija apie bendrą vaiką. Mat abu tėvai turi vienodas teises žinoti apie savo vaiko gyvenimą, įskaitant ir ekonominę jo pusę. Tačiau dėl tarpusavio konfliktų šios teisės įgyvendinimas gali itin komplikuotis, dėl ko susidaro nepageidaujamos aplinkybės naujiems konfliktams.  


Turite klausimų? Užduokite juos ČIA