Kiek kainuoja skyrybos?

Skyrybų, kaip ir bet kokio kito teisminio proceso, kaina didžia dalimi priklauso nuo šalių tarpusavio susitarimo lygio. Esant visiškam susitarimui, kaina yra įmanomai mažiausia arba iš vis lygi nuliui; ir atvirkščiai – kuo mažesnis tarpusavio susitarimo lygis, tuo santuokos nutraukimo kaina tampa didesnė.

Skyrybų atveju įstatymų leidėjas numato dvi galimybes, atitinkančias šalių tarpusavio susitarimo lygį. Šalims taikiai sutariant dėl santuokos nutraukimo sąlygų ir pasekmių, įstatymai leidžia nutraukti santuoką ypatingosios (arba ne ginčo) teisenos būdu – t. y. kreiptis į teismą pateikiant abiejų sutuoktinių pasirašytą sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių, prašymą teismui bei įrodymus, patvirtinančius sutartyje ir prašyme nurodytas aplinkybes. Pasirinkę taikiai nutraukti savo santuoką, sutuoktiniai gali kreiptis į teisininką arba turi teisę ir patys parengti ir pasirašę pateikti teismui reikiamus dokumentus, tokiu būdu parodydami, jog supranta ir sutaria (t. y. tarp jų nekyla ginčo) dėl esminių savo santuokos nutraukimo sąlygų ir pasekmių. Suprantama, jog patiems atlikus visą minėtą procedūrą, skyrybos sutuoktiniams, liaudiškai tariant, nieko nekainuoja, nes jie turės susimokėti tik už įrodymų, reikalingų pateikti teismui, gavimą (dažniausiai tai pažymos iš registrų ir VĮ „Regitros“), kas sudarys palyginti nedidelę išlaidų sumą.

Patiems nenorint rengti teisminių dokumentų, tačiau sutariant dėl santuokos nutraukimo sąlygų, reikia kreiptis į teisininką dėl konsultacijos ir skyrybų dokumentų parengimo. Manau jog toks skyrybų variantas yra itin ekonomiškas. Mat atlyginimas teisininkui už tokių paslaugų suteikimą yra palyginti nedidelis, o gaunama nauda – maksimali turimiems tikslams.  Kreipdamiesi dėl konsultacijos į teisininką sutuoktiniai patirs apytikriai nuo 0 iki 200 Eur išlaidų (priklausomai nuo teisininkų darbo įkainių), o dėl skyrybų bendru sutarimu dokumentų parengimo – nuo 150 iki 700 Eur, priklausomai nuo teisininkų darbo įkainių, situacijos sudėtingumo ir kt. Lyginant šias išlaidas su tomis, kurias sutuoktiniai patiria bylinėdamiesi teismuose ginčo teisena, šios yra minimalios.

Neretas atvejis yra toks, kai abu sutuoktiniai, nebepasitikėdami vienas kitu, tačiau siekdami visomis prasmėmis kuo taupiau išsiskirti, kreipiasi į skirtingus teisininkus, su jais konsultuojasi, rengia skirtingus sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių projektus ir vėliau juos derybų būdu derina, ieškodami įmanomų kompromisų. Tai panašu į šeimos mediaciją skyrybų byloje, tik šalys jau nebesitiki susitaikyti, o turi vienintelį tikslą – išvengiant ginčo teisme rasti įmanomai optimaliausią bendrą derybinį sprendimą dėl santuokos nutraukimo sąlygų ir pasekmių. Tiek finansinių, tiek ir nematerialinių išlaidų (laiko, poskyrybinių tarpusavio santykių, santykių su vaikais) prasme, toks variantas mano nuomone taip pat yra itin efektyvus būdas nutraukti santuoką. Jo kaina, palyginti su ginčo teisena, taip pat bus nedidelė (priklausys nuo derybų trukmės, teisininkų darbo įkainio), o rezultatai – džiuginantys. Tačiau patirtis rodo, jog dažniausiai toks variantas yra įmanomas tik tuomet, kai abu sutuoktiniai sutinka iš savo pusės daryti tam tikras nuolaidas. Todėl darytina išvada, jog skyrybų proceso kaina tiesiogiai priklauso nuo abiejų sutuoktinių valios ir gebėjimo susitarti.

Tačiau tikrai ne visada sutuoktiniams norisi ir įmanoma tartis dėl santuokos nutraukimo bendru sutarimu, juolab kai santykių iširimo priežastys tampa susijusios su kito sutuoktinio neištikimybe ar smurtu šeimoje. Patirtis rodo, jog esant tokioms priežastims, sutuoktiniai retai kada sutinka vienas kitam nuolaidžiauti, o atvirkščiai – skiria laiką ir pinigus tam, kad teisme pasiektų savo užsibrėžtų tikslų. Esant ginčui, skyrybos sutuoktiniams kainuoja nuo 700 Eur iki 2000 Eur ar gerokai daugiau – vėlgi priklauso nuo bylos sudėtingumo ir proceso trukmės, teisininkų darbo įkainių bei dalintino turto vertės, už kurį tenka mokėti žyminį mokestį valstybei.


Turite klausimų? Užduokite juos ČIA