Sutuoktinių turto dalybų pagrindai

Turto ir įsipareigojimų padalinimas yra vienas „aštriausių“ klausimų šeimos ginčų prasme, kadangi bendro turto dalybos yra dažna nesutarimų tarp besiskiriančių sutuoktinių priežastis.

Mano praktikoje, turtiniai sutuoktinių nesutarimai būna dviejų rūšių:

  1. Sutuoktiniai nepasidalina turto tarpusavy (kuriam iš jų atiteks turtas A, o kuriam – B).
  2. Vienas iš sutuoktinių nori pasiimti daugiau arba visą bendrą turtą (vieno reikalavimas gauti A + B, o kitas su tuo nesutinka).

Taigi, bent  „2“ rūšies nesutarimus padeda sumažinti žinios apie tai, kaip bendrą sutuoktinių turtą ginčo atveju dalintų teismas. Abiems sutuoktiniams supratus, jog neišvengiamai teks dalintis turtą po lygiai ar bent beveik po lygiai (su išimtimis ir taisyklėmis), jiems tampa lengviau spręsti nesutarimą Nr. „1“. 

Kad ir kaip to nenorėtų daugiau turto siekiantis gauti sutuotkinis, tačiau bendro turto dalybų prasme, teismų praktika ir įstatymai yra ganėtinai aiškūs ir išsamūs. Todėl pasidomėję šiuo klausimu, visi konfliktuojantys sutuoktiniai turėtų prieiti vienodą išvadą:

Jie gali pasidalinti savo bendrą turtą patys arba už juos tai padarys teismas. Tačiau abiem atvejais tai bus daroma pagal tas pačias įstatyme ir teismų praktikoje įtvirtintas taisykles ir principus“.

Tad nesvarbu, ar tarp besiskiriančių sutuoktinių kyla nesutarimų dėl bendro turto dalybų, ar ne, verta pasikonsultuoti dėl bendro turto dalybas reglamentuojančių įstatymų ir teismų praktikos.

Šiame straipsnyje paminėsiu kelias bendrojo pobūdžio taisykles dėl bendro sutuoktinių turto dalybų:

  • per pusę dalinamas turtas ir įsipareigojimai, įgyti santuokos metu, naudoti bendriems šeimos poreikiams tenkinti;
  • bendras turtas dalinamas per pusę, jeigu tai atitinka nepilnamečių vaikų interesus, vieno sutuoktinio sveikatos būklę ir jo turtinę padėtį;
  • Asmeninis sutuoktinių turtas ir asmeninės prievolės atitenka sutuoktiniui asmeniškai – tai nėra dalintinas turtas.
  • Asmeniniu turtu laikomas: asmeniškai dovanų gautas, iki santuokos sudarymo turėtas, asmeninio naudojimo turtas, intelektinės ir pramoninės nuosavybės teisės.
  • Asmeninėmis prievolėmis laikomos prievolės, kilusios dėl pareigos išlaikyti asmenis (pvz. vaikus), atlyginti asmens nusikalstamais veiksmais padarytą žalą, sumokėti baudą. Taip pat prievolės, panaudotos asmeniniams poreikiams tenkinti, atsiradusios be kito sutuotkinio pritarimo ir kt.
  • Vienam iš sutuoktinių gaunant daugiau bendro turto natūra, kitam prikauso kompensacija pinigais, atitinkanti mažiau natūra gauto turto rinkos vertės skirtumą.

Turite klausimų? Užduokite juos ČIA