Šeimos ginčams spręsti – privalomoji mediacija

mediacija, šeimos ginčai
 • Nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojo nauja LR Mediacijos įstatymo redakcija.
 • Ji apribojo Konstitucinę teisę kreiptis į teismą dėl šeimos ginčų.
 • Nuo šiol asmenys, besikreipiantys į teismą su ieškiniu dėl šeimos ginčo, privalės inicijuoti mediacijos procesą.
 • Su ieškiniu nepateikus įrodymo, jog mediacija buvo inicijuota, teismas tokį ieškinį atsisakys priimti.  

Kokiems ginčams privaloma mediacija?

Ji bus privaloma visiems šeimos ginčams, kuriuose šalys gali sudaryti taikos sutartį:

 • dėl santuokos nutraukimo;
 • dėl tėvystės (motinystės) nustatymo ir nuginčijimo;
 • dėl vaiko išlaikymo priteisimo;
 • dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo;
 • dėl vaiko bendravimo tvarkos su atskirai gyvenančiu tėvu nustatymo;
 • dėl vaiko vardo ir pavardės nustatymo ar keitimo;
 • dėl vaiko bendravimo su giminaičiais;
 • dėl sutuoktinių separacijos (gyvenimo skyriumi);
 • kituose šeimos ginčuose.

Pažymėtina, jog kreipiantis dėl santuokos nutraukimo bendru sutarimu privalomai medijuoti nereikės – kadangi toks santuokos nutraukimo būdas laikomas ne ginču ir teisme nagrinėjamas supaprastinto proceso tvarka. Plačiau apie taikaus ginčų sprendimo privalumus ir trūkumus rašau – čia.

Kaip inicijuoti privalomąją – ikiteisminę mediaciją?

Yra du būdai, kuriais galima inicijuoti privalomąją mediaciją:

a) kreiptis į bet kurį savo išsirinktą teismo mediatorių su prašymu pradėti mediaciją. Teismo mediatorių sąrašą (redakcija 2019-12-21) galite rasti čia. Galite pasirinkti bet kurį mediatorių ar keletą iš jų. Būna, jog sutuoktiniai, nusprendę bandyti ginčą spręsti mediacijos būdu, išsirenka sau po vieną mediatorių. Tačiau renkantis mediatorių savo nuožiūra (t.y. patiems), turėsite mokėti už jo (jų) paslaugas savomis lėšomis.

b) kreiptis į Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybą su prašymu dėl mediatoriaus skyrimo. Tuomet Tarnyba Jums parinks mediatorių savo nuožiūra. Šiuo atveju Tarnyba iš valstybės biudžeto lėšų apmokės pirmas keturias privalomosios mediacijos valandas. Jei keturių valandų nepakaks susitarimui prieiti, o medijuoti norėsis toliau, už tolimesnį mediacijos laiką turėsite mokėti mediatoriui iš savų lėšų pagal individualiai sutartą įkainį.

Ką daryti, jei vienas iš sutuoktinių medijuoti nenori?

Nuo 2020 m. sausio 1 d. bus privaloma inicijuoti mediacijos procesą, t. y. pabandyti jį pradėti. Tačiau medijuoti per prievartą niekuomet nereikės. Mat mediacijos esmė glūdi laisvame abiejų besiginčijančių pusių siekyje susitarti ne teismo būdu. Todėl mediacijai nepavykus (šalims nesusitarus) arba neįvykus (pvz. antrajam sutuoktiniui atsisakius medijuoti) pirmajam sutuoktiniui, kuris kreipėsi dėl privalomosios mediacijos, bus išduota pažyma, leisianti dėl to paties reikalavimo kreiptis į teismą su ieškiniu ginčo teisena.


Turite klausimų? Užduokite juos ČIA