Ar galimos skyrybos neįtraukus kreditoriaus į teismo procesą?

skyrybos kreditoriai teisinės paslaugos advokatai

Ar būtina pranešti visiems kreditoriams apie savo skyrybas? Šis klausimas neretai kyla klientams, mat skyrybos be kreditorių dalyvavimo būtų greitesnės.

Pranešti kreditoriams apie skyrybas būtina. Tačiau nepaisant įstatymų reikalavimo, kartais sutuoktiniai nepraneša kreditoriui (-ams) apie pradėtą savo santuokos nutraukimo bylą. Taip nutikus, kreditorius lieka neinformuotas apie savo skolininko (-ų) turtinės padėties pakitimus, kuriuos sukelia santuokos nutraukimo byla. Taip pat, neįtrauktas į procesą kreditorius negauna galimybės įtakoti šio proceso – išreikšti savo nuomonės ar pasiūlymų, kaip turėtų būti dalinamas sutuoktinių turtas ar skola. Kitaip tariant, neįtraukus kreditoriaus į skyrybų procesą, atsiranda galimybė pažeisti jo interesus, kuriuos gina įstatymai.

Kreditoriui sužinojus ar turėjus sužinoti apie tai, jog jis neteisėtai nebuvo įtrauktas į skolininko (-ų) santuokos nutraukimo bylą, šis turi teisę kreiptis į teismą ir ginti savo interesus.

Tačiau Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nurodė, jog toks kreditorius gali reikalauti atnaujinti savo skolininko (-ų) santuokos nutraukimo bylą tik tuomet, kai jis neturi galimybės kitaip apginti savo interesų. Tai reiškia, jog jeigu kreditorius gali susigrąžinti savo skolą kitais paprastesniais būdais (pvz. pradėdamas bylą dėl skolos priteisimo ar tiesiog kreipdamasis į antstolį), jis visų pirma privalo pasinaudoti jais.   

Taigi nepranešus kreditoriui apie savo santuokos nutraukimo bylą labiausiai rizikuojate nežinia. Mat kreditorius (per įstatyme nurodytus terminus) nuo sužinojimo ar turėjimo sužinoti apie savo skolininkų santuokos nutraukimo bylą, į kurią jis nebuvo įtrauktas, įgis teisę kreiptis į teismą su vienokiu ar kitokiu reikalavimu. Kokiu, iš anksto negalite žinoti, mat tai  priklausys nuo jūsų situacijos.

Pasekmių variantai:

Štai keli pavyzdiniai galimi variantai, kuriais galbūt gali pasinaudoti jūsų kreditorius:

1) ieškinys dėl turtinių sandorių (pvz. turto dovanojimo, pirkimo-pardavimo ir pan.) nuginčijimo, kuriais, kreditoriaus manymu, buvo apsunkinta jo padėtis atgauti skolą. Jį kreditorius gali pareikšti per metus laiko nuo tos dienos, kurią kreditorius sužinojo arba turėjo sužinoti apie jo teises pažeidžiantį sandorį.

2) ieškinys dėl paskolos (kredito) sutarties nutraukimo, visos skolos priteisimo. Tikėtinos laikinosios apsaugos priemonės (turto ir piniginių lėšų areštas). Šis variantas priklauso ir nuo jūsų paskolos (kredito) sutarties sąlygų. Tokioje sutartyje dažnai būna aiškiai išvardintos neigiamos pasekmės, kylančios skolininkui, nepranešusiam apie savo santuokos nutraukimo bylą. Pasigilinkite į savo sutartį.

3) prašymas dėl jūsų santuokos nutraukimo bylos proceso atnaujinimo. Kaip minėta, tai kraštutinis variantas, kurio gali imtis jūsų kreditorius, sužinojęs jog neįtraukėte jo į savo skyrybų teismo procesą. Šį prašymą kreditorius gali paduoti teismui vėliausiai per penkis metus nuo sužinojimo (ar turėjimo sužinoti) dienos apie jo teisių pažeidimą arba iki sekančios jūsų santuokos. Teismui tokį prašymą patenkinus ir jūsų skyrybų bylą išnagrinėjus per naujo, gali būti pakeistas ar panaikintas senasis teismo sprendimas, kuriuo buvo nutraukta jūsų santuoka. Atitinkamai sutuoktiniams gali tekti grąžinti vienas kitam tą turtą (jo dalį), kurį jie buvo pasidalinę panaikinto/pakeisto teismo sprendimo pagrindu.

Išvados:

Neįtrauktas į jūsų skyrybų bylą kreditorius įgyja įvairių procesinių teisių ginti savo galimai pažeistiems interesams, kas gali apsunkinti buvusių sutuoktinių padėtį papildomais teismo procesais ar kt. neigiamomis turtinėmis pasekmėmis.

Tačiau minėtos kreditoriaus teisės įstatymo ir teismų praktikos yra griežtai ribojamos gan trumpais procesiniais terminais ir kitomis sąlygomis, tokiu būdu siekiant išvengti piktnaudžiavimo iš kreditorių pusės ir apsaugoti buvusių sutuoktinių interesus.


Turite klausimų? Užduokite juos ČIA