Ar galima reikalauti ataskaitos už vaikui mokamų alimentų panaudojimą?

Ar alimentus mokantis tėvas turi teisę reikalauti detalios ataskaitos apie alimentų panaudojimą iš kito tėvo, su kuriuo gyvena vaikas? Visų pirma, pagal įstatymą yra laikoma, jog vaiko išlaikymą teikia (alimentus moka) abu tėvai. Dargi, teismų praktikoje yra pripažinta, jog realiai vaiko išlaikymui daugiau išteklių tenka skirti tam tėvui, su kuriuo gyvena vaikas, net jei išlaikymas […]

Kokio dydžio išlaikymą vaikui teismas gali priteisti?

Yra keletas esminių kriterijų, į kuriuos visuomet atsižvelgia teismas, priteisdamas vaiko išlaikymo dydį iškilus sutuoktinių ginčui: Nepilnamečių vaikų poreikiai. Įstatymai ir tarptautinės sutartys numato, jog svarstant klausimą dėl vaiko išlaikymo priteisimo, prioritetiniais laikytini nepilnamečio vaiko poreikiai. Vadinasi vaiko poreikiai teismui bus svarbesni už tėvų interesus ar norą skirti konkrečią pinigų sumą savo vaikų išlaikymui. Todėl […]