Kokio dydžio išlaikymą vaikui teismas gali priteisti?

Yra keletas esminių kriterijų, į kuriuos visuomet atsižvelgia teismas, priteisdamas vaiko išlaikymo dydį iškilus sutuoktinių ginčui: Nepilnamečių vaikų poreikiai. Įstatymai ir tarptautinės sutartys numato, jog prioritetiniais laikytini nepilnamečių vaikų poreikiai. Vadinasi vaiko poreikiai teismui bus svarbesni už tėvų interesus, norą skirti konkrečią pinigų sumą savo vaikų išlaikymui. Todėl pagal byloje esančius įrodymus teismas visų pirma […]