Šeimos ginčams spręsti – privalomoji mediacija

Nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojo nauja LR Mediacijos įstatymo redakcija. Ji apribojo Konstitucinę teisę kreiptis į teismą dėl šeimos ginčų. Nuo šiol asmenys, besikreipiantys į teismą su ieškiniu dėl šeimos ginčo, privalės inicijuoti mediacijos procesą. Su ieškiniu nepateikus įrodymo, jog mediacija buvo inicijuota, teismas tokį ieškinį atsisakys priimti.   Kokiems ginčams privaloma mediacija? […]

Kaip asmeninis turtas skyrybų byloje gali tapti bendru dalintinu turtu

Viena iš šeimos konfliktų rūšių kyla dėl iš anksto neaptarto asmeninio turto pagerinimo atvejų. Pvz. iki santuokos sudarymo turėjote namą/butą arba įmonę ir šį turtą pagrįstai laikėte savo asmenine nuosavybe. Tačiau sudarėte santuoką (arba gyvenote nesusituokę) ir laikui bėgant iš bendrų uždirbamų piniginių lėšų ėmėte gerinti savo asmeninio turto vertę – pvz., namą/butą po truputį […]

Ar būtina „įforminti“ savo skyrybas?

Kartais faktiškai išsiskyrę sutuoktiniai daugybę metų delsia kreiptis į teismą dėl formalaus savo santuokos nutraukimo. Būna ir taip, jog formaliai neišsiskyrę buvę sutuoktiniai ima kurti naujas neformalias šeimas, perka registruotiną turtą ir pan. Tenka sutikti, jog įstatymai nenumato pareigos forminti savo skyrybų ar nenustato jokios teisinės atsakomybės (bausmės, baudos ar kt.) sutuoktiniams už tai, kad […]

Ar galimos skyrybos neįtraukus kreditoriaus į teismo procesą?

Ar būtina pranešti visiems kreditoriams apie savo skyrybas? Šis klausimas neretai kyla klientams, mat skyrybos be kreditorių dalyvavimo būtų greitesnės. Pranešti kreditoriams apie skyrybas būtina. Tačiau nepaisant įstatymų reikalavimo, kartais sutuoktiniai nepraneša kreditoriui (-ams) apie pradėtą savo santuokos nutraukimo bylą. Taip nutikus, kreditorius lieka neinformuotas apie savo skolininko (-ų) turtinės padėties pakitimus, kuriuos sukelia santuokos […]

Vaiko gyvenamosios vietos nustatymas su vienu iš tėvų

Nutraukus santuoką, nutrūksta ir bendras sutuoktinių šeimyninis gyvenimas, jie pradeda gyventi skyriumi. Todėl įstatymas numato, jog nutraukus šalių santuoką, kiekvieno iš vaikų gyvenamoji vieta turi būti nustatyta su kuriuo nors iš tėvų. Su kuriuo? Vėlgi, priklauso nuo vaiko interesų ir tėvų galimybių. Tėvams ginčijantis, su kuriuo iš jų turėtų būti nustatyta vaikų gyvenamoji vieta, teismas […]

Kokio dydžio išlaikymą vaikui teismas gali priteisti?

Yra keletas esminių kriterijų, į kuriuos visuomet atsižvelgia teismas, priteisdamas vaiko išlaikymo dydį iškilus sutuoktinių ginčui: Nepilnamečių vaikų poreikiai. Įstatymai ir tarptautinės sutartys numato, jog svarstant klausimą dėl vaiko išlaikymo priteisimo, prioritetiniais laikytini nepilnamečio vaiko poreikiai. Vadinasi vaiko poreikiai teismui bus svarbesni už tėvų interesus ar norą skirti konkrečią pinigų sumą savo vaikų išlaikymui. Todėl […]

Vedybinė, povedybinė sutartis: privalumai ir trūkumai

Kalbant techniškai, vedybine ir povedybine sutartimi galima nesunkiai išspręsti aibę „skausmingų“ klausimų, kuriuos tenka spręsti kiekvienoje santuokos nutraukimo byloje. Žiūrint iš moralinės pusės, vedybinę sutartį galima vertinti labai įvairiai. Iš praktinės pusės galiu drąsiai teigti, jog tai yra labai praktiška, ekonomiška ir efektyvi priemonė sudėtingiems sutuoktinių turtiniams klausimams išspręsti. Nes iš anksto, nesant jokio ginčo […]

Ar galima nutraukti bažnytinę santuoką?

Nei bendru sutarimu, nei ginčo teisena nenutrauksite bažnytinės santuokos. Esant įregistruotai bažnytinei santuokai, Lietuvos teismai nagrinėdami santuokos nutraukimo bylą panaikina tik įrašą Civilinės metrikacijos įstaigoje apie sudarytą santuoką, tačiau santuokos – kadangi ji yra bažnytinė – nenutraukinėja. Siekdami nutraukti bažnyčioje įregistruotą santuoką turite kreiptis į Kanonų (bažnytinės) teisės specialistus. Tačiau bažnytinės santuokos sudarymo faktas neturi […]

Sutuoktinių turto dalybų pagrindai

Turto ir įsipareigojimų padalinimas yra vienas „aštriausių“ klausimų šeimos ginčų prasme, kadangi bendro turto dalybos yra dažna nesutarimų tarp besiskiriančių sutuoktinių priežastis. Mano praktikoje, turtiniai sutuoktinių nesutarimai būna dviejų rūšių: Sutuoktiniai nepasidalina turto tarpusavy (kuriam iš jų atiteks turtas A, o kuriam – B). Vienas iš sutuoktinių nori pasiimti daugiau arba visą bendrą turtą (vieno […]

Skyrybų bendru sutarimu privalumai ir trūkumai

Privalumai: Priešingai nei ginčo teisena, nutraukti santuoką bendru susitarimu yra greita, pigu ir nekonfliktiška. Apie apytikres santuokos nutraukimo kainas plačiau rašyta čia. Nepaisant minimalaus mokesčio teisininkams, Jums nereikės mokėti jokio žyminio mokesčio valstybei, kuris, esant didesnei dalintino turto ar turtinių teisių sumai, galėtų tapti gan stambus „pirkinys“ Jūsų piniginei. Kalbant apie proceso greitį, daugiausia laiko […]