Ar galima reikalauti ataskaitos už vaikui mokamų alimentų panaudojimą?

Ar alimentus mokantis tėvas turi teisę reikalauti detalios ataskaitos apie alimentų panaudojimą iš kito tėvo, su kuriuo gyvena vaikas? Visų pirma, pagal įstatymą yra laikoma, jog vaiko išlaikymą teikia (alimentus moka) abu tėvai. Dargi, teismų praktikoje yra pripažinta, jog realiai vaiko išlaikymui daugiau išteklių tenka skirti tam tėvui, su kuriuo gyvena vaikas, net jei išlaikymas […]