Ar santuokoje įgytas turtas ir skolos yra dalinami per pusę?

Turto ir įsipareigojimų padalinimas yra vienas sudėtingiausių klausimų, kadangi įstatymai ir teismų praktika numato daugybę skirtingų aplinkybių ir sąlygų, į kurias atsižvelgdamas teismas turi dalinti sutuoktinių turtą ir įsipareigojimus. Todėl vienareikšmiško atsakymo šiuo klausimu paprasčiausiai nėra – reikia vertinti kiekvieną situaciją individualiai. Privalumas tas, kad tokio pobūdžio bylos yra detaliai išnagrinėtos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje, todėl kreipęsi į teisininką dėl konsultacijos galite gan greitai ir pigiai išsiaiškinti, kaip tikėtinai būtų dalinamas turtas ir skolos Jūsų atveju, t. y. turto dalybų kriterijai šioje srityje dirbantiems teisininkams yra gan aiškūs, o teismų praktika – gan nuosekli.

Paminėtinos kelios bendrojo pobūdžio taisyklės, susijusios su turto dalybomis:

  • per pusę dalinamas turtas ir įsipareigojimai, įgyti santuokos metu, naudoti bendriems šeimos poreikiams tenkinti;
  • bendras turtas dalinamas per pusę, jeigu tai atitinka nepilnamečių vaikų interesus, vieno sutuoktinio sveikatos būklę ar jo turtinę padėtį;
  • Asmeninis sutuoktinių turtas ir asmeninės prievolės atitenka sutuoktiniui.
  • Asmeniniu turtu laikomas dovanų gautas, iki santuokos sudarymo įgytas, asmeninio naudojimo turtas, intelektinės ir pramoninės nuosavybės teisės.
  • Asmeninėmis prievolėmis laikomos prievolės, kilusios dėl pareigos išlaikyti asmenis (pvz. vaikus), atlyginti asmens nusikalstamais veiksmais padarytą žalą, sumokėti baudą. Taip pat prievolės, kylančios iš dovanojimo ar paveldėjimo santykių ir kt.

Tačiau tai tėra tik kelios orientacinio pobūdžio bendrosios taisyklės, kurioms yra numatyta ir taikoma aibė išimčių.